Nieuwe Families in Nederland

Waarom meedoen?

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen! Door hun antwoorden krijgen we een beeld van ouderschap anno nu en antwoorden op belangrijke vragen als:

  • Hoe combineren ouders betaald werk en gezin?
  • Welke afspraken maken ouders bij scheiding over hun kinderen? Kiezen ze nu vaker voor co-ouderschap?
  • Maken scheidingsbemiddeling of het maken van een ouderschapsplan wat uit voor de afspraken die over de kinderen worden gemaakt?
  • Wat betekent gedeeld ouderschap voor het welzijn van ouders en kinderen?
  • Hoe worden zorg- en opvoedingstaken verdeeld in samengestelde gezinnen?

Zo kunnen we nagaan of het overheidsbeleid, dat gedeeld ouderschap wil stimuleren, werkt. Mocht dit niet zo zijn, dan kunnen de resultaten van dit onderzoek de aanzet zijn tot een beter overheidsbeleid.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen aan het onderzoek. Ieder gezin is immers anders. We kunnen alleen een goed beeld krijgen van ouderschap in Nederland als al die verschillende gezinnen ook meedoen.

Hoe zit het met de privacy van de deelnemers?

De privacy van de deelnemers aan het onderzoek is erg belangrijk. De gegevens van mensen die deelnemen aan het NFN onderzoek worden anoniem en vertrouwelijk behandeld. Dit houdt in dat het onderzoeksteam de antwoorden die deelnemers geven apart houden van contactgegevens. De contactgegevens worden afgeschermd en zijn alleen toegankelijk voor het onderzoeksteam. Deze gegevens worden niet aan derden gegeven. In het gegevensbestand dat later voor wetenschappelijk onderzoekers openbaar wordt gemaakt, staan geen contactgegevens, alleen de antwoorden. Zo kan nooit worden nagegaan wie wat heeft ingevuld. De antwoorden van de deelnemers worden in wetenschappelijk onderzoek uiteindelijk verwerkt in samenvattende statistieken die gaan over alle deelnemers. Individuele gegevens zijn hierin niet te herkennen.

NFN houdt zich aan de Gedragscode voor de Bescherming van Persoonsgegevens in Wetenschappelijk Onderzoek van de Vereniging voor Universiteiten. Deze gedragscode garandeert dat het onderzoek volgens wetenschappelijke normen, eerlijk en objectief wordt uitgevoerd en dat zorgvuldig met de gegevens wordt omgegaan.