Logo Universiteit Utrecht

Nieuwe Families in Nederland

Home

NFN is een wetenschappelijk onderzoek naar ouderschap anno nu onder gescheiden en niet-gescheiden gezinnen. Het onderzoek wordt gedaan door de Universiteit Utrecht en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). NFN wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Universiteit Utrecht.

Op deze website vindt u meer informatie over dit unieke onderzoek en waarom uw deelname belangrijk is.

1foto_site

Persbericht

Promotie: Kind na scheiding gebaat bij verblijfsco-ouderschap

Ouderschap na echtscheiding verandert in Nederland. Terwijl het vroeger gebruikelijk was dat de kinderen na een scheiding bij de moeder gingen wonen, blijven vaders tegenwoordig steeds meer betrokken bij de opvoeding van de kinderen. De overheid stimuleert dit gedeeld ouderschap.

Sinds 2009 hebben kinderen, bij echtscheiding, recht op gelijke zorg van beide ouders. En hoewel men veronderstelt dat gedeeld ouderschap, en daarmee samenhangende nieuwe maatregelen zoals verblijfsco-ouderschap, het welzijn van het kind na de scheiding positief zal beïnvloeden, is hier nog weinig over bekend.

In haar proefschrift onderzoekt Sarah Westphal in hoeverre verblijfsarrangementen van kinderen na een scheiding over de tijd zijn veranderd en wat de gevolgen zijn van de verschillende verblijfsarrangementen voor het welzijn van kinderen. Westphal concludeert dat vaders steeds meer betrokken blijven bij de opvoeding van hun kinderen na een scheiding. Dit komt deels doordat zij ook tijdens het huwelijk al in toenemende mate verantwoordelijk waren voor zorg- en opvoedingstaken.

Ook schrijft de promovenda dat het welzijn van kinderen tussen verblijfsarrangementen varieert. Kinderen in verblijfsco-ouderschap ervaren vaak een hoger welzijn dan kinderen die bij hun moeder of vader wonen. Deze verschillen zijn grotendeels te verklaren door de sociaaleconomische hulpbronnen van ouders die voor verblijfsco-ouderschap kiezen. Hiernaast blijkt dat conflicten tussen ouders een negatief effect hebben op het welzijn van kinderen, en dat conflicten de verschillen in welzijn tussen verblijfsarrangementen vergroten. In families met weinig conflicten bleken verschillen in welzijn tussen moederverblijf, vaderverblijf en verblijfsco-ouderschap relatief klein, maar in families met veel conflicten is het welzijn van kinderen in een moeder- of vaderverblijf vaak lager.