Nieuwe Families in Nederland

Resultaten

Projecten

Er worden verschillende projecten uitgevoerd op basis van de gegevens uit Nieuwe Families in Nederland.

Sarah Westphal heeft onderzocht in hoeverre verblijfsarrangementen van kinderen na een scheiding over de tijd zijn veranderd en wat de gevolgen zijn van co-ouderschap voor het welzijn van kinderen. Haar project is inmiddels afgerond (klik hier voor het persbericht).

Franciëlla van der Heijden doet onderzoek naar de gevolgen van co-ouderschap voor het welzijn van ouders. Zij kijkt onder andere naar het psychologisch welzijn van ouders en hun sociale contacten. Haar onderzoek loopt nog.

Simon de Bruijn doet onderzoek naar de ouderschapsplannen van gescheiden ouders. Hoe uitgebreid zijn ouderschapsplannen en leidt het ouderschapsplan tot minder of juist meer problemen na scheiding. Zijn onderzoek loopt nog.

Tara Koster doet onderzoek naar hoe ouders hun kinderen opvoeden en of ze de verdeling van zorgtaken eerlijk vinden  in verschillende gezinsstructuren. Tara is onlangs (in 2017) begonnen met haar onderzoek.

Anne-Rigt Poortman doet in samenwerking met collega’s onderzoek naar de condities waaronder co-ouderschap leidt tot een hoger, of juist lager, welzijn van ouders en kinderen; de taakverdeling tussen ouders; en wat de effecten zijn van intensief ouderschap voor ouders en kinderen.

Publicaties

Roeters, A., van Houdt, K., Poortman, A.-R. (2017, 15 november). Ach vader, zet die smartphone thuis toch eens uit. de Volkskrant. Geraadpleegd van https://www.volkskrant.nl/opinie/ach-vader-zet-die-smartphone-thuis-toch-eens-uit~a4538079/

Poortman, A.-R., & van Gaalen, R. (2017). Shared Residence After Separation: A Review and New Findings from the Netherlands. Family Court Review, 55(4), 531–544. (klik hier voor het persbericht en hier voor het CBS bericht)

Van der Heijden, F., Poortman, A. & Van der Lippe, T. (2016). Children’s postdivorce residence arrangements and parental experienced time pressure. Journal of Marriage and Family78(2), 468-481.

Bruijn, S., Poortman, A. & Van der Lippe, T. (2016). ‘Formerly cohabiting parents and parenting plans: Who makes the effort?’. Familie & Recht, June 2016.

Westphal, S. K. (2015). Are the kids alright? Essays on postdivorce residence arrangements and children’s well-being (Proefschrift). Utrecht: ICS/Universiteit Utrecht.

Westphal, S. K., Poortman, A. & Van der Lippe, T. (2015). What About the Grandparents? Children’s Postdivorce Residence Arrangements and Contact With Grandparents. Journal of Marriage and Family, 77(2), 424-440.

Westphal, S., Poortman, A. & T. van der Lippe (2014). Nonresident Father-Child Contact across Divorce Cohorts: The Role of Father Involvement during Marriage. European Sociological Review, 30, 444-456.