Nieuwe Families in Nederland

Achtergrond onderzoek

Waarom dit onderzoek?

Het Nederlandse gezinsleven is veranderd. Steeds vaker werken beide ouders en het is niet meer zo dat ouders altijd bij elkaar blijven. Ouders moeten dan ook op zoek naar nieuwe manieren om met de zorg en opvoeding van hun kinderen om te gaan. De overheid moedigt gescheiden en niet-gescheiden ouders aan samen hun kinderen op te voeden. Voorbeelden van recent beleid zijn het recht op deeltijdwerk voor werkende ouders, en de nieuwe wet die gedeeld ouderschap na scheiding stimuleert door ouderschapsplannen verplicht te stellen. Het idee is dat gedeeld ouderschap goed is voor kinderen en ouders. Maar is dit ook zo? Dit onderzoek gaat na of het overheidsbeleid werkt.

Waar gaat het onderzoek over?

Nieuwe Families in Nederland (NFN) is een onderzoek onder gescheiden en niet-gescheiden gezinnen. We stellen ouders vragen over onderwerpen als:

  • De verdeling van de zorg voor en opvoeding van de kinderen
  • Betaald werk
  • Welzijn van ouders en kinderen
  • Vrijetijdsbesteding van ouders en kinderen
  • Contacten met familie en vrienden
  • Onderwijs van kinderen

En voor gescheiden ouders zijn er ook vragen over:

  • De scheidingsprocedure
  • Het ouderschapsplan
  • Afspraken die over de kinderen zijn gemaakt
  • Nieuwe partner

Door de antwoorden van ouders kunnen we nagaan welke manieren werkende en gescheiden ouders hebben gevonden om met de zorg en opvoeding van de kinderen om te gaan. En wat dat betekent voor het welzijn en de leefsituatie van ouders en kinderen. Omdat iemands situatie kan veranderen in de loop der tijd, stellen we ouders op twee momenten vragen.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een willekeurige steekproef getrokken van gescheiden en niet-gescheiden gezinnen. Het gaat om in totaal ongeveer 10000 gezinnen in heel Nederland. De ouders zijn in 2012/13 voor het eerst per brief benaderd om een internetvragenlijst in te vullen. In 2015/16 zijn ouders voor de tweede maal benaderd. Als dank voor hun deelname ontvangen deelnemers een VVV Cadeaubon.